IANTD Ecopaint
 

ŠKOLA POTÁPĚNÍ IANTD


Nabízíme Vám jedinečnou možnost seznámení se s podvodním světem na vlastní kůži a to doslova. Po krátkodobém zaškolení si můžete vyzkoušet v zapůjčené výstroji, pod dozorem zkušeného instruktora, jaké to je "být potápěčem". Samozřejmě z důvodu Vaší bezpečnosti se toto odehraje v čistých a nehlubokých vodách bazénu nebo lomu Borek.
Toto vše za cenu 1500 Kč, která Vám bude odečtena z ceny kurzu, pakliže se u nás do něho přihlásíte během následujících 3-í měsíců.


Základní informace
Kurz Open Water Diver je prvním krokem do přístrojového potápění. Tento kurz poskytuje vyčerpávající výcvik pro ty kteří se chtějí stát sportovními potápěči. Kurz klade důraz na získání dovedností a znalostí, které jsou zapotřebí k rozvoji bezpečí potápěčů, rozvíjí smysl pro odpovědnost. Tento kurz kvalifikuje potápěče k ponorům do maximální hloubky 21 metrů. Kurs je vhodné kombinovat s kursem NITROX DIVER za zvýhodněnou cenu, pak ale bude použita dýchací směs nitrox.

Místo konání kurzu
Teoretická část probíhá ve vlastní učebně. Praktické lekce probíhají v bazénech, ve volné vodě (lomy, jezera) nebo v zahraničí, Chorvatsku, Rakousko, Itálie.

Program
Kurz se skládá z šesti až deseti hodin vyučování teorie, šesti praktických cvičení na bazénu a po dokonalém zvládnutí všech cviků se provádějí ponory ve volné vodě. NAVÍC DÁVÁM 10 VÝUKOVÝCH PONORŮ V TOMTO KURZU.

Výukové materiály
Při zápisu do kurzu obdrží účastník IANTD Open Water Diver a Nitrox Diver manuál v češtině a IANTD tabulky pro potápění se vzduchem nebo nitroxem.

Výstroj a vybavení Půjčení výstroje je zahrnuto v ceně kurzu.

Osvědčení
Po úspěšném ukončení kurzu je účastníku uděleno osvědčení IANTD Open Water Diver nebo IANTD Open Water Nitrox Diver. Toto potápěčské osvědčení, vystavené v IANTD USA, je na celém světě uznáváno jako osvědčení sportovního a technického potápěče.

Cena
Cena kurzu je 9000 Kč nebo 10000 Kč

V pripade zájmu volejte 602 482 468 nebo piste na radek.houfek@tiscali.cz.

« nahoru »
Základní informace
Tento kurz je určen certifikovaným Open Water Diverům. Je to kurz pokročilého potápění, který zásadně rozšiřuje potápěčské dovednosti v takových oblastech jako jsou hloubkové potápění, potápění v suchém obleku, podvodní navigace, vrakové potápění, noční potápění, fotografování pod vodou, potápění v jeskyních atd.
Tento stupeň připravuje absolventa na potápění do maximální hloubky 30 metrů.

Místo konání kurzu
Teoretická část probíhá ve vlastní učebně. Praktické lekce probíhají v bazénech, ve volné vodě (lomy, jezera) nebo v zahraničí, Chorvatsko, Rakousko, Itálie.

Výukové materiály
Při zápisu do kurzu obdrží účastník IANTD Advanced Open Water Diver manuál v češtině a IANTD tabulky pro potápění se vzduchem.

Osvědčení
Po úspěšném ukončení kurzu je účastníku uděleno osvědčení IANTD Advanced Open Water Diver. Toto potápěčské osvědčení, vystavené v IANTD USA, je na celém světě uznáváno jako osvědčení sportovního a technického potápěče.

Cena
Cena kurzu je 5 900 Kč

V pripade zájmu volejte 602 482 468 nebo piste na radek.houfek@tiscali.cz.

« nahoru »Základní informace
Tento kurz dává již certifikovaným potápěčům možnost rozšíření teoretických znalostí a praktické dovednosti při potápění s Nitroxem (tzv. EANx - Enriched Air Nitrogen). Po absolvování kurzu si budete moci vybrat optimální směs pro každý ponor, s obsahem kyslíku v rozmezí 21% - 40%.

Místo konání kurzu
Teoretická část probíhá ve vlastní učebně. Praktické lekce probíhají v bazénech, ve volné vodě (lomy, jezera) nebo v zahraničí, Chorvatsko, Rakousko, Itálie.

Program
V průběhu kurzu získá účastník teoretické znalosti v pěti teoretických modulech a praktické zkušenosti při dvou ponorech s EAN24 - EAN40.

Materiály
Při zápisu do kurzu účastník obdrží IANTD Basic Nitrox Diver manuál v češtině a IANTD tabulky pro potápění s EAN26 - EAN40.

Osvědčení
Po úspěšném ukončení kurzu je účastníku uděleno osvědčení IANTD Basix Nitrox Diver. Toto potápěčské osvědčení, vystavené v IANTD USA, je na celém světě uznáváno jako osvědčení sportovního a technického potápěče.

Cena
Cena kurzu je 4500 Kč

V pripade zájmu volejte 602 482 468 nebo piste na radek.houfek@tiscali.cz.

« nahoru »Základní informace
Tento kurz nabízí kvalifikovaný výcvik těm potápěčům, kteří se chtějí potápět s EAN22 až EAN40 a pro dekompresi používají EAN50. Tento program poskytne potápěči vyčerpávající praktické dovednosti a znalosti teorie ponorů s nitroxem včetně Nitroxové dekomprese.

Místo konání kurzu
Teoretická část probíhá ve vlastní učebně. Praktické lekce probíhají v bazénech, ve volné vodě (lomy, jezera) nebo v zahraničí, Chorvatsko, Rakousko, Itálie.

Program
Účastník kurzu získá vyčerpávající teoretické informace v následujících sedmi modulech:

 • Úvod do pokročilého potápění s EANx
 • Fyzika plynů
 • Fyziologie EANx potápění
 • Psychická a fyzická zdatnost
 • Výstroj a výzbroj
 • Plánování EANx sestupů
 • Postupy při úrazech při potápění
a získání praktických dovedností při čtyřech ponorech s využitím EANx směsí a EANx dekompresních technik.

Materiály
Při zápisu do kurzu účastník obdrží IANTD Advanced Nitrox Diver manuál v češtině a IANTD tabulky pro potápění se EAN26 - EAN50.

Osvědčení
Po úspěšném ukončení kurzu je účastníku uděleno osvědčení IANTD Advanced Nitrox Diver. Toto potápěčské osvědčení, vystavené v IANTD USA, je na celém světě uznáváno jako osvědčení sportovního a technického potápěče.

Cena
Cena kurzu je 10 000 Kč

V pripade zájmu volejte 602 482 468 nebo piste na radek.houfek@tiscali.cz.

« nahoru »Základní informace
Kurz pro pokročilé potápěče umožňující rozšíření vědomostí v oblasti záchranářství.

Program
Účastník kurzu získá vyčerpávající teoretické informace v následujících sedmi modulech:

 • Pomoc ve vodě
 • Pomoc z pevniny
 • Pomoc potápěči v panice
 • Problémy pod vodou
 • Opatření při ztrátě potápěče
 • Vyprošťování potápěče v bezvědomí
 • Umělé dýchání ve vodě a odložení výstroje během umělého dýchání
 • Pokračování umělého dýchání ve vodě
 • Výstup z vody
 • Nehody způsobené tlaky
a získané dovednosti si následně ověřit pod vodou.

Materiál
Při zápisu do kurzu obdrží účastník IANTD Rescue Diver manuál v češtině a IANTD tabulky pro potápění se vzduchem.

Osvědčení
Po úspěšném ukončení kurzu je účastníkovi uděleno osvědčení IANTD Rescue Diver. Toto potápěčské osvědčení, vystavené v IANTD USA, je na celém světě uznáváno jako osvědčení sportovního a technického potápěče.

Cena
Cena kurzu je 5 500 Kč

V pripade zájmu volejte 602 482 468 nebo piste na radek.houfek@tiscali.cz.

« nahoru »Základní informace
Tento kurz byl vypracován k zajištění kvalifikovaného výcviku těm potápěčům, kteří se chtějí bezpečně potápět se vzduchem do hloubky 39 metrů. Tento program IANTD Deep Air Diver poskytne potápěči praktické dovednosti a znalosti teorie včetně plánování hlubokých ponorů. Je to první mezinárodně schválený program pro zajišťování správného výcviku bezpečných potápěčských dovedností.

Program
Účastník kurzu získá vyčerpávající teoretické informace v následujících sedmi modulech:

 • Odpovědný přístup k ponorům do 39 metrů
 • Plánování ponorů do hloubek 39 metrů
 • Dekompresní potápění
 • Zdokonalení technik plavání
 • Řešení krizových situací
 • Zdravotní kondice pro hloubkové ponory
 • Dusíková narkóza
 • Opakování DCS
 • Primární a podpůrná výstroj
a získané dovednosti si následně ověřit pod vodou.

Materiál
Při zápisu do kurzu obdrží účastník IANTD Deep Air Diver manuál v češtině a IANTD tabulky pro potápění se vzduchem.

Osvědčení
Po úspěšném ukončení kurzu je účastníkovi uděleno osvědčení IANTD Deep Air Diver. Toto potápěčské osvědčení, vystavené v IANTD USA, je na celém světě uznáváno jako osvědčení sportovního a technického potápěče.

Cena
Cena kurzu je 9 000 Kč

V pripade zájmu volejte 602 482 468 nebo piste na radek.houfek@tiscali.cz.

« nahoru »Základní informace
Je prvním profesionálním potápěčským osvědčením, které připravuje frekventanty na práci v potápěčských školách a základnách, jako asistent instruktora nebo potápěčský průvodce. Podmínky: 18 let, 60 ponorů, zdravotní prohlídka, foto, podrobnější informace na vyžádání. Tento kurz je prvním profesionálním stupněm pro pokročilé potápěče.

Program
Účastník kurzu získává vyčerpávající vědomosti v následujících oblastech: Teorie - fyzika, fyziologie, psychologie, řešení problémů, výstroj Dovednosti a cviky - základní cviky, řešení problémů, záchranářské dovednosti Praxe na volné vodě - role průvodce, role asistenta při výcviku, podvodní mapování

Materiál
Při zápisu do kurzu účastník obdrží IANTD Divemaster manuál v češtině, IANTD standardy a IANTD tabulky pro potápění se vzduchem.

Osvědčení
Po úspěšném ukončení kurzu je účastníku uděleno osvědčení IANTD Divemaster. Toto potápěčské osvědčení, vystavené v IANTD USA, je na celém světě uznáváno jako osvědčení moderního sportovního a technického potápěče.

Cena
Cena kurzu je 15 000 Kč

V pripade zájmu volejte 602 482 468 nebo piste na radek.houfek@tiscali.cz.

« nahoru »Základní informace
Kurs Oxygen Provider vás naučí poskytnout první pomoc při různých úrazech, potápěčských nehodách, zopakujeme si resuscitaci, ale hlavně se naučíte poskytnout pomoc podáním kyslíku. Zároveň se naučíte sestavit a používat kyslíkový přístroj.

Místo konání kursu
Celý kurs probíhá na učebně.

Osvědčení
Po úspěšné zakončení kursu je účastníkovi uděleno osvědčení IANTD Oxygen Provider, které je uznávané na celém světě.

Cena
Cena kurzu je 3 500 Kč

V pripade zájmu volejte 602 482 468 nebo piste na radek.houfek@tiscali.cz.

« nahoru »Základní informace
Kurs rozšiřuje schopnosti a dovednosti rekreačního sportovního potápění o techniky bez přímého výstupu na hladinu. Potápění pod ledem je vzrušující a zajímavé a obvykle zde bývá nádherná viditelnost. Kurs je vhodné kombinovat s výukou potápění s suchém obleku popř. jinými pokročilými kursy. Za kombinaci více kursů je výrazná sleva.

Vstupní požadavky
Kvalifikace Advanced OWD nebo ekvivalent, 18let a minimálně napotápěno 50 ponorů.

Místo konání kursu
Teoretická příprava probíhá ve vlastní učebně. Praktické lekce probíhají ve volné vodě (lomy, jezera) nebo v Rakousku.

Program

 • Obecná problematika potápění pod ledem
 • Vstup a výstup do vody
 • Bail out
 • Vodící šňůra
 • Primární a podpůrná výstroj
 • Použití argonu
 • Plánování ponoru a gas management
 • Krizové situace
 • Psychologické aspekty

Výukové materiály
Při zápisu do kursu obdrží každý účastník IANTD ICE DIVING manuál v češtině.

Osvědčení
Po úspěšné zakončení kursu je účastníkovi uděleno osvědčení IANTD Ice Diver. Toto osvědčení vystavené v IANTD USA je uznávané na celém světě jako osvědčení sportovního a technického potápěče.

Cena
Cena kurzu je 5 500 Kč

V pripade zájmu volejte 602 482 468 nebo piste na radek.houfek@tiscali.cz.

« nahoru »Základní informace
Kurs zahrnuje použití kyslíku od 21% s PO2 max. 1,5 a použití helia do maximální END 24m. Kurs lze vyučovat na OC-otevřeném okruhu, SCR-polouzavřeném okruhu Submatix nebo CCR-uzavřeném okruhu Submatix. Maximální hloubka této kvalifikace je 48m.

Vstupní požadavky
Kvalifikace Deep Diver, Recreational Trimix Diver nebo EANx Diver s minimálně 30 doloženými ponory v této kvalifikaci. Věk 18 let a dobré hodnocení instruktora.

Program

 • Teorie použití heliových směsí a akcelerované dekomprese
 • Minimálně 120 minut na dně a minimálně dva ponory v hloubce 30-48m s Rec. TMX
 • Povinná stage S80 kyslíkově čistá

Osvědčení
Po úspěšné zakončení kursu je účastníkovi uděleno osvědčení IANTD Advanced Recreational Trimix Diver.

Cena
Cena kurzu je 9 000 Kč

V pripade zájmu volejte 602 482 468 nebo piste na radek.houfek@tiscali.cz.

« nahoru »Základní informace
Tento kurz Vás připraví a zároveň opravňuje k potápění s rebreatherem IANTD SUBMATIX SCR i CCR. Jedná se o polouzavřený a uzavřený systém umožňující Vám nerušeně si vychutnat ponor bez rušivého "bublání", prodlužuje dobu strávenou pod vodou, zkracuje dekomprese, snižuje spotřebu. Neméně důležitá je i nižší hmotnost a velikost přístroje.
Podmínky: 18 let, 30 ponorů s kvalifikací Advanced Nitrox Diver, zdravotní prohlídka, foto, podrobnější informace na vyžádání.

Program
Účastník kurzu získává vyčerpávající vědomosti v následujících oblastech:

 • Historie rebreatherů
 • Hlavní části
 • Příprava a čištění
 • Rozšíření a vývoj
 • Druhy rebreatherů
 • Plánování ponorů
 • Praktické ponory s rebreatherem IANTD SUBMATIX SCR a CCR

Materiál
Při zápisu do kurzu účastník obdrží Rebreather SUBMATIX manuál v češtině.

Osvědčení
Po úspěšném ukončení kurzu je účastníku uděleno osvědčení Rebreather SUBMATIX. Toto potápěčské osvědčení je na celém světě uznáváno jako osvědčení moderního sportovního a technického potápěče.

Cena
Cena kurzu je 10 000 - 15 000 Kč dle průběhu

V pripade zájmu volejte 602 482 468 nebo piste na radek.houfek@tiscali.cz.

« nahoru »

ECOPAINT V Zahradach 758, 582 82 Golcuv Jenikov, tel: +420 602 482 468, email: